Nieuw bedrijf van Douwe Akkerman: VD&T

VD&T

 VD&T

Op 1 april 2018 ben ik(Douwe Akkerman) gestopt met de reguliere werkzaamheden voor mijn gezelschapsdierenpraktijk in en rondom St.Michielsgestel.

Om geen ontwenningsverschijnselen te krijgen, na de jarenlange praktijkwerkzaamheden, kan ik mij nog nuttig maken door bepaalde dingen te blijven doen.

VD staat voor Veterinaire Dienstverlening: jonge dierenartsen kunnen gebruik  maken van mijn expertise. Door de jarenlange chirurgische ervaring met allerlei ingrepen bij huisdieren kan ik dierenartsen helpen om dit ook te leren. Het gaat dan over laparoscopie, knieoperaties, maar ook minder ingrijpende operaties. Ervaring, techniek en snelheid van werken spelen  een belangrijke rol voor een goed resultaat.Voor inlichtingenen en tarieven kunt U mij bereiken op onderstaande telefoonnummers en emailadres.

 

Verder valt onder de dienstverlening: het verrichten van keuringswerkzaamheden voor het nVWA, dit doe ik als zgn. practioner op oproepbasis.

 

 De T staat voor Tele-immobilisatie:sinds geruime tijd houdt ik mij  bezig met het verdoven van (ver)wilde(rde) dieren, die met normale vangmethodes niet benaderd  kunnen worden.Deze vorm van verdoving noemt men tele-immobilisatie, letterlijk vertaald verdoven op afstand. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Op een afstand van bv. enkele meters tot maximaal 75 meter wordt met een blaaspijp of een geweer een pijl afgevuurd op het te verdoven dier.In deze pijl zit de zgn. verdovingsvloeistof. Deze vloeistof staat onder druk, maar kan de naald aan de zijkant niet verlaten omdat een rubbertje het gaatje in de naald afsluit. Zodra de naald het dier raakt schuift het rubbertje op en wordt de vloeistof in het dier geinjecteerd.Afhankelijk van een aantal factoren zal het dier vroeg of laat gaan slapen en is dan te benaderen.

Waar kunnen we deze methode zoal voor gebruiken:

1.Verwilderde of agressieve (huis)dieren.Bv een hond die pertinent niet te benaderen is of een stier die je aanvalt.

2.Dieren die niet te vangen zijn, bv runderen van bepaalde rassen die op stal gezet moeten worden of damherten die uitgebroken zijn

3.Wilde dieren die getransporteerd moeten worden.Bv. van de ene dierentuin naar een andere.

Manier van aanpak: Opdrachtgever moet zorgen voor een transportmiddel om het verdoofde dier mee te vervoeren en dat op de plaats kan komen waar het dier is gaan slapen. Hoe korter de afstand tot het dier des te zekerder is het resultaat.Misschieten is zeker mogelijk. Iedere dier(soort) heeft zijn eigen soortspecifieke verdoving nodig. Stress speelt bij de narkose  een belangrijke rol.

Tarieven:1. Voorrijdkosten € 45.

             2. Boven de 15 km vanaf St.Michielsgestel wordt 0.90 eurocent berekend.

             3. Tijd die nodig is om tot een resultaat te komen :€ 80 per uur.

             4. Gebruikte materialen: narcose, evt materialen die kapot gaan(naalden).

Bereikbaarheid:telnrs.: 073-5514015(praktijk), 5511854(prive), mobiel 0652770538 email:idouweakkerman@home.nl